Register över avvikelser, klagomål & synpunkter

AvtalsområdeLeverantörÄrendeBedömning
Skyddat boendeFramnäsgruppen ABSynpunkter från Strängnäs kommun
Svar från leverantör

VFS Uppföljning - Besök i verksamheten
VFS Bedömning
HVB Vuxna MissbrukKurönKlagomål från Nyköpings kommun
Uppföljning VFS
Svar från leverantör
Rutin för återfall
Rutin för återkommande drogtest
VFS Bedömning
HVB Vuxna MissbrukRockesholms BehandlingshemKlagomål från Nyköpings kommun
VFS Uppföljning
Svar från leverantör
Riskbedömning & Handlingsplan
VFS Bedömning