Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Information om Vårdförbundet

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Läs mer

Senaste nytt

november 15, 2017 |

Snickare

Vårnäs behandlingshem söker snickare för en allmän visstidsanställning. Ansökan senast 2017-11-30. Se annons...

oktober 17, 2017 |

Utbildning

Vårdförbundet Sörmland bedriver certifieringsutbildning i tolvstegsprogrammets lärprocesser. Ny utbildning med...

augusti 22, 2017 |

Behandlingspersonal HVB Gläntan

Vi söker nu behandlingspersonal för tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är 2017-09-05.   HVB Gläntan...

juli 12, 2017 |

Pågående upphandling

Ny upphandling inledd gällande skyddat boende med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september. Annonsen...

juli 12, 2017 |

Avslutad upphandling

Tilldelningsprocessen är inledd gällande konsulentstödda familjehem.

Läs mer