Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

212_0E2JDI5689Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Read More

Recent Blog Posts

oktober 13, 2016 |

Telefonproblem

För tillfället har vi problem med telefonerna. Det är svårt att nå oss pga att Telia har driftstörningar. Vi...

oktober 3, 2016 |

Problem med telefoni

Vi har störningar med HVB Gläntans telefoni. Detta problem kommer tyvärr kvarstå hela vecka 40. Därför hänvisar...

september 20, 2016 |

Behandlingspersonal HVB Gläntan

Vi söker Behandlingspersonal till HVB Gläntan. Sista ansökningsdag 2016-10-15...

augusti 1, 2016 |

Rådgivare till Vårnäs behandlingshem

Vi söker nu en rådgivare till Vårnäs behandlingshem. Sista ansökningsdag 2016-08-31. Rådgivare till Vårnäs...

juni 2, 2016 |

Vi önskar all en trevlig sommar!

En fin bild, en skön sommarkväll på Vårnäs juni 2016.

Read More