Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Information om Vårdförbundet

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Läs mer

Senaste nytt

maj 23, 2017 |

Familjerådgivare

Familjerådgivare sökes till Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen och Vingåkers Kommun. Sista ansökningsdag...

maj 15, 2017 |

Återvändardagen

Återvändardagen är i år den 10 juni mellan kl. 12,30-16,00. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe med något gott....

maj 8, 2017 |

Öppet intag för anhöriga.

Öppet intag för anhöriga kommer att drivas på försök under sex månader med start den 1 september. Öppet intag...

april 13, 2017 |

Glad Påsk!

Glad påsk önskar vi alla från vårdförbundet Sörmland.

april 12, 2017 |

Barn Till Föräldrar med missbruksproblem

Barn till föräldrar med missbruksproblem Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun driver stöd- och...

Läs mer